سامانه تشخیص بیماری و تجویز دارو

آیا می دانید چگونه می توانید بیماری خود یا عزیزانتان را تشخیص و برای آنها دارو تجویز کنید؟

 

این سامانه براساس  نظریه تدبیر و درمان شیخ اجل ابوعلی سینا و ترکیب ماتریسی اطلاعات مندرج درپایگاه های گیاهان دارویی ، بیماریها و خصوصیات اختصاصی ادامه مطلب

ورود به سامانه
گیاهان دارویی
شبرم

شبرم

خواص درمانی
* خواص شبرم و چگونگی استفاده آن برای رفع سوء مزاج ؛ 1- شبرم برطرف کننده استسقاء و درد مفاصل است. 2- برای رفع سردی ، رطوبت معده و استفراغ می توانید از شبرم استفاده کنید. 3- ضماد آن جهت قوبا، بی ‏بد(ادامه مطلب)
* خواص شبرم و چگونگی استفاده آن برای رفع سوء مزاج ؛
1- شبرم برطرف کننده استسقاء و درد مفاصل است.
2- برای رفع سردی ، رطوبت معده و استفراغ می توانید از شبرم استفاده کنید.
3- ضماد آن جهت قوبا، بی ‏بدیل است
4- در معالجه قولنج معده و روده با مقل و سکنجبین و اشق و سرگین گرگ حب ساخت
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
مشخصات
*شبرم یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی بکار برده می شود و داراری مشخصات زیر است؛ شبرم دانه‏ گیاهی است به اندازه نخود ، مائل بسفیدی و زردی ، درخت او را خار بسیار بود و ساق آن باریک است . نبات (ادامه مطلب)
*شبرم یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی بکار برده می شود و داراری مشخصات زیر است؛
شبرم دانه‏ گیاهی است به اندازه نخود ، مائل بسفیدی و زردی ، درخت او را خار بسیار بود و ساق آن باریک است .
نبات شیردار است که شیر آن گرم و تند مسهل محرق باشد و مشهور از انها هفت نبات است نباتی است که در
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
ملاحظات و طرز تهیه
* طرز تهیه و مصرف شبرم : بهتر آن است که تخم شبرم  در شیر تازه دوشیده یک شبانه روز بخیسانند و چند مرتبه شیر را تغییر دهند، پس خشک نموده انیسون و رازیانه و هلیله و مانند این‏ها به آن مخلوط(ادامه مطلب)

* طرز تهیه و مصرف شبرم :
 بهتر آن است که تخم شبرم  در شیر تازه دوشیده یک شبانه روز بخیسانند و چند مرتبه شیر را تغییر دهند، پس خشک نموده انیسون و رازیانه و هلیله و مانند این‏ها به آن مخلوط نموده بیاشامند.

* اصلاح شبرم:

آنست که آ
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)

پرهیزات و مضرات
- بغایت مضر گرم مزاجان و افراد ضعیف البنیة و مولد تب های تند - محترق اسپرم مضعف اشتها - یک مثقال آن کشنده به تهوع و غم و غشی و خناق است - حدود 4- 5 گرم آن کشنده است و غیر مستعمل است . - مضر معده ، (ادامه مطلب)
- بغایت مضر گرم مزاجان و افراد ضعیف البنیة و مولد تب های تند
- محترق اسپرم مضعف اشتها
- یک مثقال آن کشنده به تهوع و غم و غشی و خناق است
- حدود 4- 5 گرم آن کشنده است و غیر مستعمل است .
- مضر معده ، کبد و منفجر کننده عروق
- اگر ازشُبرم زیاد استفاده شود باید در آب سرد نشینند
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
منابع
ذخیره خوارزمشاهی ، خلاصة الحکمة ، مخزن الأدویه ، دایرة المعارف طب سنتی
ذخیره خوارزمشاهی ، خلاصة الحکمة ، مخزن الأدویه ، دایرة المعارف طب سنتی
کلمات کلیدی
google plus google plus facebook twitter   share
ما را در فیسبوک دنبال کنید... کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به پورتال درمان اختصاصی طب سنتی می باشد
پیاده سازی پورتال و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک