پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی

منوی اصلی
سامانه تشخیص بیماری و تجویز دارو

آیا می دانید چگونه می توانید بیماری خود یا عزیزانتان را تشخیص و برای آنها دارو تجویز کنید؟

 

این سامانه براساس  نظریه تدبیر و درمان شیخ اجل ابوعلی سینا و ترکیب ماتریسی اطلاعات مندرج درپایگاه های گیاهان دارویی ، بیماریها و خصوصیات اختصاصی ادامه مطلب

ورود به سامانه
بیماری های شایع
۱۳۹۵/۲/۲۰ تعداد بازدید: ۳۱۸۲

* نظریات و توضیحات : • کبد گرم اخلاط را گرم کرده و به اندام ‏ها می فرستد، لذا مسبب گرم شدن اندام‏ ها می باشد. بروز تب با لرز (نافض) نشان از تحلیل و انفجار این آبسه در بدن داشته و پس از خروج ماده بیماری از بدن ،مریض احساس تندرستی و سبکی بیشتر خواهد کرد. • اگر میل دمل به اطراف کبد باشد، نشانه های آن در برآمدگی طرف کبد، تخفیف در علائم بیماری (اعراض) و تخفیف در تب ظاهر می شود . • اگر این دمل بر جانب محدب‏ کبد باشد بیشتر مواد چرکی و عفونی به مجاری کلیه و مثانه ریخته و با ادرار دفع می ‏شود. • اگر آبسه در جانب مقعر کبد باشد،هنگامیکه منفجر می شود و دهان باز می کند، تکان و لرز در مریض ظاهر شده و در معده وی چرک مخلوط با غائط پدید می آید. محل خروج این مخلوط یا بطرف روده است که باسهال خارج می‏ گردد و اگر به طرف معده بریزید ،ماده بصورت تهوع‏ خارج شود. • هرگاه ماده تماما جمع و پخته شود، نشانه های بیماری رو به کاهش آرند. با این وجود ممکن است چرک و خونابه در ادرار یا مدفوع ظاهر شود؛ اما کمتر ماده بیماری به فضای اطراف کبد می ‏ریزد. • دبیله منکوسه نوعی از دبیله و دمل است که ماده جمع شده در عمق عضو دورتر از سطح آن باشد. بنابراین اثر نضج بیماری ظاهر نباشد و چون آن را بشکافند، غیر از خون صرف هیچ ماده دیگری برنیاید مگر آنکه شکاف را عمیق کنند، چنان‏که به استخوان برسد. آن‏ زمان چرک و خونابه به الوان مختلف برآید. •در دمل منکوسه تجمیع مواد عفونی در عمق عضو با درد و سوزش همراه باشد و علاجش‏ با حذر از مسهلات قویه و کوشش در معالجه با اسهال زیاد است. • اسهال زرد آبکی شبیه به درد شراب نشان از احتراق خلط دم در کبد خواهد بود. • هر آماس خونی که در اندام ‏های اندرونی افتد از تب خالی نباشد. بویژه اگر برآمده بلند، برجسته و به شکل میوه صنوبر باشد. • ممکن است در کبد ورم گرم التهابی (فلغمونی) جمع می گردد. • دُبَیلَه کبد، دمل چرکی بزرگ یا خُراج از عبارات شیخ الاطباء ابو علی سینا است. * دوره معالجه در مرحله اول این بیماری 3 روز ، در مرحله دوم برای نضج این بیماری حداقل 4 روز می باشد و تا حصول کامل اصلاح مزاج می توانید این مراحل را تکرار نمائید. * انواع عفونت کبد دموی • نوعی دیگری از عفونت کبد هست که آن را بزالین یا الین نامند؛ که نوعی خراج مدور و سرخ‏ رنگ است و اکثرا تب همراه دارد، و غالبا در سر انسان پیدا می ‏شود و گاهی ممکن است در غیر سر هم پدید آید. * پرهیزات و راه های پیشگیری از بیماری دمل : - مبتلایان به این بیماری باید ازعوامل بیماری زا حتی المقدور دوری نمایند. - در خروج ماده بیماری از کبد نباید سریعا اقدام نمود، بلکه باید آنرا به آرامی از کبد خارج کرد. چنانچه بعد از نضج ماده بیماری، اسهال بروز کند نباید نسبت به قبض آن مبادرت کنید. -از خوردن طعام ‏های غلیظ ،گوشت ، شیرینی ‏های قنادی، درهم خوردن غذاهای مختلف ، تناول مواد خام و نوشیدن مایعات بعد از خوردن غذا تا قبل از هضم آن باید خودداری کنید. - واکنشهای شدید روانی از قبیل افکار پریشی و اندوهگینی ، این بیماری تشدید می کند. - در اوایل بیماری از داروهای مسکن و ترشی ها مطلقا باید دور شوید. - حرکت ‏ها و ورزش های سنگین و نامناسب با حالت این بیماری مغایر است. - از پرخوری بیش از حد و هضم نشدن غذا باید جلوگیری کنید.

-سرخی و قرمزی رگ ‏های چشم -شیرینی طعم دهان خصوصا در صبحگاهان -کاهش اشتها به غذا -سوء هاضمه مزمن و دراز مدت -افزایش احساس تشنگی -بروز تب -لرزش -ریزش عرق -احساس گرگرفتگی و عدم تحمل گرما -سرخی زبان -سرخی چهره و رخسار -سنگینی سر معده -تهوع و استفراغ -پیچش و کشیدگی روده ‏ها یا دل پیچه -اسهال زردآبی غلیظ شبیه به درد شراب -سرخی ادرار توام با گرمی ادرار -درد در نواحی کبد -کاهش حجم کبد -تشدید بیماری در هنگام خوابیدن به روی کمر -تشدید بیماری در هنگام خوابیدن به پهلو سمت راست -ورم و برآمدگی محل کبد بر روی سینه -آغشتگی مدفوع با خون و عفونت
کلمات کلیدی :
google plus google plus facebook twitter   share

مطالب مشابه

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به پورتال درمان اختصاصی طب سنتی می باشد
پیاده سازی پورتال و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک