پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی

منوی اصلی
سامانه تشخیص بیماری و تجویز دارو

آیا می دانید چگونه می توانید بیماری خود یا عزیزانتان را تشخیص و برای آنها دارو تجویز کنید؟

 

این سامانه براساس  نظریه تدبیر و درمان شیخ اجل ابوعلی سینا و ترکیب ماتریسی اطلاعات مندرج درپایگاه های گیاهان دارویی ، بیماریها و خصوصیات اختصاصی ادامه مطلب

ورود به سامانه
بیماری های شایع
۱۳۹۷/۳/۹ تعداد بازدید: ۴۵۷

* نظریات و توضیحات : • داروی گرم مزاج مختص قلب ، باید بتواند داروی سرد کننده را به سوی قلب روان سازد. • تعدیل و تقویت گرمی قلب و روانه ساختن آن به سوی روح قلب بر اثر دوای مخلوط دو امر را تسهیل می نماید؛ یکی تعدیل گرمی قلب به کیفیت سرد‏ی مزاج دارو و دوم تقویت گرمی غریزی قلب که برای روح مفید بوده و حفظ آن هر دو آن داروها از تضرر قلب جلوگیری می کند. • چون قلب عضو رئیس است اول هر رئیس و اشرف او به سبب شرافت فعل خود که ایصال حیات به جمله اجزای بدنست. • تواتر غم به مقدار زیادی قوه حیوانی و روح را به تحلیل برده ، قلب را ضعیف و منتهی به سوء مزاج قلب گرم می گرداند. • غضب برخلاف عادت ، جرأت اقدام کارهای پر ریسک و کاهش حرکات از دلایل اختصاصی گرمی قلب می باشد. • قوت بدن دلالت بر قوت قلب می نماید و ضعف بدن به شرط سلامتی مغز و اعصاب دلیل ضعف قلب بود. •گاهی قلب ماده گرم زیاد را به طرف پوست سینه دفع می‏ کند و سینه گرم تر سایر نقاط بدن می گردد. • سوء مزاج گرم هر قدر که شدت نماید فرکانس یا تواتر نبض بیشتر می گردد و بزرگی نبض و سرعت نبض کاهش می یابد. • نبض بلند ،طویل و عریض را اصطلاحا نبض عظیم یا نبض بزرگ می نامند و قوت نبض دلالت بر گرمی قلب می کند. • اگر مزاج کبد در جمیع علامات مانند مزاج قلب باشد آن مزاج بر جمله بدن غالب می شود. اگر مزاج کبد و قلب مخالف یکدیگر باشد، تفرق اتصال در عضوی اتفاق می افتد که قوت آن عضو ضعیف تر باشد. • علامت مزاج گرم طبیعی فراخی سینه در خلقت است ،مگر اینکه به سبب معاوضه مغز از بزرگی سر ،نفس طبیعی باشد. • گرمی سینه و بدن و بسیاری موی سیاه بر سینه خصوصاً به طرف چپ اگر ترطیب عضو دیگر یا رطوبت هوا در آن مداخله بسیار نکرده باشد، از نشانه های سوء مزاج قلب گرم است. • اگر عادت و ریاضت نفس مانع شدت غضب نباشد از دیگر علائم این عارضه می باشد. • ضعف قلب نشانه سوء مزاج قلب و قوت قلب دال بر اعتدال مزاج طبیعی قلب می باشد و نشانه آن اوهامی است که مائل بفرح و حسن رجا باشند ، بعبارت دیگر از کثرت گرمی غریزی ، روح حیوانی غیر ملتهب دودی و نورانی صاف است. • مشارکت مغز به جهت مشارکت متقابل با قلب است ، از مغز مواد به سوی قلب نازل می شود و از قلب مواد گرم بصورت بخارات به طرف مغز صعود می نماید. • امراض مغزی مثل مالیخولیا و صرع مزمن ممکن است از مشارکت قلب باشند به علت اینکه اصل این بیماری ها در اغلب موارد در قلب می باشند، گرچه قلب عضو اصلی بیماری نیست. لاغر ی و گرگرفتگی بدون انگیزه دیگری می تواند از نشانه های گرمی قلب باشد. •از آنجائیکه روح موجود در جوهر قلب گرم است ،هرگاه اراده‏ تبدیل مزاج اکتسابی گرم قلب را نمودید و نیاز به مصرف سردی باشد ،صرفا داروهای گیاهی سرد مزاج نباید میل بکنید ، زیرا به غیر از رفع گرمی مضره ناشی از سوء مزاج ، گرمی ذاتی قلب را تقلیل ، تحلیل ، تدخین نموده و تکدر قلب عارض می ‏گردد. *دوره های درمان سوء مزاج قلب گرم ؛ در مرحله اول (تدبیر) دوره مصرف داروی گیاهی اختصاصی جهت افزایش قدرت ایمنی بدن در برابر سوء مزاج قلب گرم ، بمدت 3 روز و در مرحله دوم برای درمان و نضج خلط ماده این سوء مزاج قلب گرم حداقل زمان مصرف بمدت 7 روز می باشد و تا رفع کامل سوء مزاج باید این مراحل را تکرار نمائید. *کل دوره درمان سوء مزاج قلب گرم : تا برطرف شدن عوارض کامل سوء مزاج قلب گرم باید بطور کامل و مرتب داروهای گیاهی اختصاصی ( Herbal Medicine) مصرف شود. * پرهیزات و راه های پیشگیری از سوء مزاج قلب گرم در طب سنتی (Traditional Medicine): - مبتلایان به سوء مزاج قلب گرم باید از کلیه عوامل موجبه بیماری خصوصا علل مهم بیماری زا دوری نمایند. -در فصول گرم سال در مناطق گرمسیر زندگی نکنید. - از داروهای گیاهی و معجون های گرم استفاده ننمائید مگر در وقت ضرورت و به مقدار رفع حاجت. - حتی الامکان از داروهای گیاهی مسهل متضاد نیروی بدن و قلب‏ پرهیز نموده زیرا خالی از قوت سمیه نیستند. چنانچه به استعمال آن مجبور شدید،به جهت رسانیدن آنها به قلب داروهای گیاهی‏ خوشبو پاد زهر مقوی و داروهای گیاهی‏ معتدل با آن ممزوج نمایید ، اگرچه زائد در سوء مزاج گرم باشند. -حفظ صحت قلب واجب است که آنرا مکدر نسازید ، بوها و بخارات بد استنشاق ننماید چه جائی که عادت آن باشد. - وسواس و افکار مضر را بخود راه ندهید و از تپش و غضب خود را خالی دارید. - از غم و اضطراب دوری کنید ، زیرا ضعیف کننده قلب و قوت طبیعی و باعث استیلای گرمی بیشتر می شود. -تواتر شادی مهیا کننده روح است برای شادی بیشتر و تواتر غم مهیا کننده روح برای غم بیشتر، خوف ، غضب و خجالت است. لذا به مقدار زیادی قوه و روح حیوانی را به تحلیل برده، قلب را ضعیف می نماید. - افراط در فصد موجب سقوط قوت قلب می گردد. - از جمیع اسباب اولیه ، سابقه و واصله گرمی اجتناب نمایید. - در سردی قلب نباید افراط کنید. - داروهای گیاهی سرد مزاج را بدون مصلح برای درمان گرمی قلب میل ننمائید.

-تپش قلب -بروز تب شدید (محرقه) -نبض سریع -نبض بزرگ -نبض قوی -موی مجعد و فرفری در سمت چپ سینه -تراکم زیاد موی سینه -افزایش حرارت گرما در موضع بیماری -افزایش احساس تشنگی -سرخی ادرار -غلظت ادرار -اضطراب یا استرس همراه با ناآرامی -سستی و ضعف عمومی بیمار -انتفاع بیمار از سرما -پرخاشگری و غمگینی -افزایش خشم -نفس سریع -نفس بلند -نفس گرم -احساس گرگرفتگی و عدم تحمل گرما -زخم های چرکین -سستی و ضعف عمومی بیمار -آرزوی بسیار -شجاعت و جرعت -روان پریشی همراه با سوء ظن و توهم -کاهش وزن و لاغری -احساس گرگرفتگی و عدم تحمل گرما -تشدید بیماری در سنین جوانی
کلمات کلیدی :
google plus google plus facebook twitter   share

مطالب مشابه

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به پورتال درمان اختصاصی طب سنتی می باشد
پیاده سازی پورتال و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک