پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی

منوی اصلی
سامانه تشخیص بیماری و تجویز دارو

آیا می دانید چگونه می توانید بیماری خود یا عزیزانتان را تشخیص و برای آنها دارو تجویز کنید؟

 

این سامانه براساس  نظریه تدبیر و درمان شیخ اجل ابوعلی سینا و ترکیب ماتریسی اطلاعات مندرج درپایگاه های گیاهان دارویی ، بیماریها و خصوصیات اختصاصی ادامه مطلب

ورود به سامانه
بیماری های شایع
۱۳۹۷/۳/۹ تعداد بازدید: ۵۶۳

• نظریات و توضیحات : • شادی مقوی قلب است زیرا بدوا تقویت نیرو طبیعی و ثانیا تخلخل روح نموده و روح حیوانی در حال شادی در بدن منبسط و متوجه بجانب خارج و تحریک نفس می ‏شود. • اگر قلب حیوانی را در حین حیات شگافته و دست در آن کنید، دست از گرمی طاقت و توان مقاومت نخواهد داشت. پس می باید تمام عنایت مصروف به نگه داشتن مزاج قلب بیمار از آفت باشد و صیانت از درد و امراض قلب باید نمود. • بعلت خاصیت و مزاجی که در داروهای گیاهی قلبی وجود دارد، قلب از آن منفعت برده وتقویت می شود. چنانچه از مشخصات خواصیت داروی گیاهی رفع سوء مزاج قلب قید شده باشد، تأثیر آن سریع تر و نفع آن عظیم تر از دارویی است که به سبب مزاج خود قلب را نفع می ‏رساند. زیرا خاصیت طبیعی یافته شده در گیاهان دارویی مرکب از عناصر به فیض الهی وجود سرمدی و عالم علوی به جهت آنکه آنرا حادث شده از امتزاج عناصر در آن خاصیت مفید برای استعدادات خاصه است. • گیاهان دارویی که به جهت خواص و مزاج به قلب نفع می ‏رسانند ، دو تأثیر عمده دارند یکی از باب خاصیت و دیگری از باب مزاج . لذا تأثیر آنها بسیار سریعتر از داروهایی است که از یک جهت موثرند. • نفس حیوانی را دو نیرو است یکی نیرو فاعله که فعل آن انبساط و انقباض است و دوم نیرو منفعله نزد غصب و شادی و ترس و غم و خجل و این انفعالات عارض می‏گردد روح قلبی را و قلب متحمل نمی‏ گردد. • ریاست قلب اجل و اشرف از ریاست سائر اعضای رئیسه است ، زیرا قوام جمیع بدن و اعتدال آن اعضاء به اعتدال روح حیوانی است که عامل آن نیرو حیوانی و حرارت غریزی قلب بود. هرگاه روح از لطافت اشباح پیدا ‏شود ؛ نیرو حیوانی معدن جمیع قوای بدنی شامل قوای نفسانی و قوای طبیعی است و از اصل نیروی در روح حادث می‏ گردد. • تقویت نیروی طبیعی بستگی به ؛ 1- اسباب شادی یعنی اعتدال مزاج روح دارد. 2- تولید آنچه بدل ما یتحلل از ارواح زیاد می گردد. 3- نگه داشت و حفظ از استیلای تحلل بر ارواح پس تواتر شادی روح را برای شادی بیشتر آماده می‏ سازد. • غم مضعف قلب است زیرا اولا ضعف نیرو طبیعی ناشی از ازدیاد تحلیل و استیلای حرارت مضر بوده و اضطراب نفس که از اسباب عامه است را پدید می آورد.ثانیا تکاثف روح بسبب سردی حادث از انتفای حرارت غریزی بواسطه شدت انقباض و احتقان از روح خواهد شد. بنابراین تواتر غم بسیار روح را از برای غم ، ترس، درد ، خجالت و امثال اینها برای تحلیل قوای حیوانی و روح و هرچه مضعف قلب می باشد آماده و مهیا می ‏سازد. • گرگرفتگی بدن ناشی از سبب بادی بشرطیکه مشارکت عضوی دیگری در آن نباشد و حالت تپش قلب (خفقان) نشانه مسلم سوء مزاج قلب است. • چنانچه کبد گرم و مرطوب زیاد نباشد، اگر بدن بیمار سرد و خشک باشد، نشانه سوء مزاج قلب سودایی است • اگر قلب و کبد بطور فاحشی از اعتدال خارج و بطرف سودا روان شوند، داروهای گیاهی (بسائط) کفاف درمان سوء مزاج سودایی را نمی توانند بکنند. • غالبا به سبب افزایش حس قلب ، قلب از اندک بخاری متأثر شده و تپش قلب (خفقان) عارض می گردد. • اگر بیمار متوحش و غمگین باشد ، قادر به انجام امور بزرگ نباشد و خشم وی دیرپا باشد، نشانه خون غلیظ سرد خواهد بود • بر اثر گرمی کبد خون سوداوی تولید و مغز و قلب از خون سوداوی تغذیه کرده؛ بدین سبب غم ،تپش قلب وافکار مضر و منفی تولید می شود. *مشابهت و علائم مشترک با بیماری های دیگر : علائم سوء مزاج قلب سودایی با بیماری دق کهنسالان مشابهت دارد. *دوره های درمان سوء مزاج قلب سودایی؛ در مرحله اول (تدبیر) دوره مصرف داروی گیاهی اختصاصی جهت افزایش قدرت ایمنی بدن در برابر سوء مزاج قلب سودایی ، بمدت 3 روز و در مرحله دوم برای درمان و نضج خلط ماده این بیماری حداقل زمان مصرف گیاهان دارویی بمدت 15 روز می باشد و تا رفع کامل سوء مزاج باید این مراحل را تکرار نمائید. *کل دوره درمان سوء مزاج قلب سودایی: تا برطرف شدن عوارض کامل سوء مزاج قلب سودایی باید بطور کامل و مرتب داروهای گیاهی اختصاصی (Herbal Medicine) مصرف شود. * پرهیزات و راه های پیشگیری از سوء مزاج قلب سودایی در طب سنتی (Traditional Medicine): - مبتلایان به این بیماری باید از کلیه عوامل موجبه بیماری خصوصا علل مهم سوء مزاج قلب سودایی زا دوری نمایند. - بیمار از خستگی و خشم باید پرهیز نماید. - خوردن لبنیات ،ترشیجات ، ماست و میوه‏ها برای این بیماران مضر است. - از نوشیدن آب بسیار سرد باید اجتناب نمایید. - از خوردن مواد سرد باید دوری کنید.

-نبض کند -نبض سریع -نبض کوتاه -نبض باریک (دقیق) -نفس کوتاه -نفس سریع -سستی و ضعف عمومی بیمار -انتفاع بیمار از گرما -خواب ‏آلودگی طویل المدت -ترس از انجام کار -افراط در محبت و مهربانی -خشم طولانی -سردی پوست -خشکی پوست -تراکم اندک مو -احساس گرگرفتگی و عدم تحمل گرما -تپش قلب -کاهش توانایی حافظه و فراموشی آرام محفوظات -درون گرایی و غمگینی -بروز تب خشک -کاهش وزن و لاغری -خشکی‏ دهان -یبوست مزاج -کبودی رنگ چهره و رخسار
کلمات کلیدی :
google plus google plus facebook twitter   share

مطالب مشابه

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به پورتال درمان اختصاصی طب سنتی می باشد
پیاده سازی پورتال و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک