سامانه تشخیص بیماری و تجویز دارو

آیا می دانید چگونه می توانید بیماری خود یا عزیزانتان را تشخیص و برای آنها دارو تجویز کنید؟

 

این سامانه براساس  نظریه تدبیر و درمان شیخ اجل ابوعلی سینا و ترکیب ماتریسی اطلاعات مندرج درپایگاه های گیاهان دارویی ، بیماریها و خصوصیات اختصاصی ادامه مطلب

ورود به سامانه
گیاهان دارویی
بنگ سیاه

بنگ سیاه

خواص درمانی
* تخم بنگ سیاه : 1- تخم بنج مانع ریزش رطوبات‏ به سوی چشم می گردد. 2- تخم آن مسکن درد گوش و مخدر ، درمان بی خوابی و قطع کننده خونریزی از هر عضو و رحم و قاعدگی نامنظم است. 3- تخم آن مسکن صداع مزمن(ادامه مطلب)
* تخم بنگ سیاه :
1- تخم بنج مانع ریزش رطوبات‏ به سوی چشم می گردد.
2- تخم آن مسکن درد گوش و مخدر ، درمان بی خوابی و قطع کننده خونریزی از هر عضو و رحم و قاعدگی نامنظم است.
3- تخم آن مسکن صداع مزمن،درمان سر درد ، درد مفاصل ،درد سیاتیک و نقرس است.
4- آرد دانه آن جهت رفع صلابت ر
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
مشخصات
* بنگ سیاه یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی کاربرد دارد و دارای مشخصات زیر است؛ گیاهی علفی یک ساله با بلندی دو پا، برگ آن به اندازه‏ کف دست آدمی با لبه بریده بریده‏ ناصاف و کرک‏دار و چسبنده، (ادامه مطلب)
* بنگ سیاه یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی کاربرد دارد و دارای مشخصات زیر است؛
گیاهی علفی یک ساله با بلندی دو پا، برگ آن به اندازه‏ کف دست آدمی با لبه بریده بریده‏ ناصاف و کرک‏دار و چسبنده، با گل‏ های زرد تیره که خط های سرخ در آن کشیده شده است یا بسیار سبز مایل به سیاهی .
تخم آن
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
ملاحظات و طرز تهیه
* مقدار شربت‏: از سفید آن از یک گرم تا 2/5 گرماز سرخ آن تا یک گرماز سیاه آن از نیم گرم تا یک گرم  -کسانیکه مایلند رژیم لاغری داشته باشند، می توانند طبق دستور شماره 27 خواص درمانی عمل نمایند.&(ادامه مطلب)

* مقدار شربت‏:

از سفید آن از یک گرم تا 2/5 گرم
از سرخ آن تا یک گرم
از سیاه آن از نیم گرم تا یک گرم
  -کسانیکه مایلند رژیم لاغری داشته باشند، می توانند طبق دستور شماره 27 خواص درمانی عمل نمایند. 


(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
پرهیزات و مضرات
• مصرف بدون مصلح آن ، خصوصاً سیاه و سرخ آن برای سرد مزاجان موجب بیماری سدر ، دوار ،خناق و جنون می گردد. • مصرف بدون مصلح آن عقل را زیان دارد ، تنگی نفس ، تاریکی چشم و سنگینی گوش می آورد. • مقدار 12 (ادامه مطلب)
• مصرف بدون مصلح آن ، خصوصاً سیاه و سرخ آن برای سرد مزاجان موجب بیماری سدر ، دوار ،خناق و جنون می گردد.
• مصرف بدون مصلح آن عقل را زیان دارد ، تنگی نفس ، تاریکی چشم و سنگینی گوش می آورد.
• مقدار 12 گرم از سیاه آن باعث خواب ،تاریکی و گرمی چشم ، سردی بدن بعد از گرمی، تنگی نفس و زردی رنگ بد
(برای دیدن ادامه مطلب ثبت نام کنید) ، (اگر عضو سایت هستید ، عضویت خود را ارتقاء دهید)
منابع
مخزن الادویه (طبع جدید) ‏جلد1 ، قانون (ترجمه شرفکندی) ج‏2 ، المنصوری فی الطب
مخزن الادویه (طبع جدید) ‏جلد1 ، قانون (ترجمه شرفکندی) ج‏2 ، المنصوری فی الطب
کلمات کلیدی
google plus google plus facebook twitter   share
ما را در فیسبوک دنبال کنید... کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به پورتال درمان اختصاصی طب سنتی می باشد
پیاده سازی پورتال و پشتیبانی توسط توسعه فناوری اطلاعات اینتک